Mục lục

phần 1        phần 2         phần 3      phần 4        phần 5      phần 6        phần 7      phần 8       phần 9       phần11       phần 12

phần 13    phần 14    end

Advertisements

14.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

15.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

13.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

12.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

11.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

8.truyện Meo đang đọc, post cho dễ đọc, xin đừng vô xem rồi nói meo ăn cắp hay gì gì. Đọc xong Meo gỡ liền

Tất cả mọi người phá lên cười, nhưng khi tiếng cười dịu đi là một sự im lặng, kiểu im lặng ngụ ý phải được trám bằng một câu chuyện. Charlie bắt đầu kể về tên quỷ lùn trong Tiệm ́m, về cuộc dẹp yên của Tancred, theo quan điểm của nó. Continue reading